Karö våtmark

Projekt: Karö våtmark
Uppdragsgivare: Östhammars kommun
År: 2012 – 2015
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Karö våtmark, dimensionerad för 7000 pe, fungerar som ett extra reningssteg till Krutuddens reningsverk för att avlasta den övergödda Östhammarsfjärden som ligger intill tätorten. Då Karö ligger på motsatta sidan om fjärden var en viktig utgångspunkt för planeringen av våtmarken att driften skulle vara fjärrstyrd och helt automatisk.

Våtmarken projekterades som två delar där den första delen, den tekniska våtmarken, byggdes färdigt under 2015. Den tekniska delen är uppbyggd av sex olika celler som vallats upp på en låglänt leråker med syfte att på så liten yta som möjligt klarar högt ställda krav på nitrifikation. Cellerna fylls och töms programstyrt med hjälp av ventiler placerade i ett centralt beläget teknikhus. Denna design är unik för anläggningen och har visat sig fungerat mycket bra.

Den naturnära våtmarken, som alltså  ännu inte är byggd, har utformats  för att medge långa uppehållstider för denitrifikation och säkerställande av mycket hög vattenkvalitet på utgående vatten. De naturnära våtmarken har också utformats för att skapa ett vackert landskapsrum med rikt fågelliv och lekplaster för gädda.

Läs gärna dikten som “Lise” har skrivit om Karö våtmark.

Foto: Jonas Andersson

Kategori: