Korsängens vattenpark

Projekt: Korsängens vattenpark
Uppdragsgivare: Enköpings kommun
År: 1999-2001, 2012-2013, 2022
Kontakt: Jonas Andersson

Korsängens vattenpark är Enköpings första vattenpark för rening av dagvatten och byggdes 2000-2001. Den består av en grund damm som slingrar sig fram och är dimensionerad för att ta hand om ungefär hälften av det dagvatten som rinner från Enköpings tätort. Förutom att rena vatten från staden ska även Vattenparken vara en vacker plats för allmänheten att vistas i, eftersom parken ligger i direkt anslutning till stadskärnan.

Anläggningen är utformad och projekterad av Enköpings kommun, med WRS som stöd vid processutformning, växtetablering av våtmarksmiljöer och skötselprogram.

Korsängens Vattenpark i Enköping har fått Mälarens Vattenpris!

“Enköpings kommun tillvaratar med en modern dagvattenhantering dammarnas ekosystemtjänster och bidrar genom uppföljningsprogrammet till att öka kunskaperna om dess renings-kapacitet”.

Läs mer om vattenparken på Enköping kommuns hemsida.

Foto: Enköpings kommun (c)

Kategori: ,