Paddeborgsparken

Projekt: Paddeborgsparken
Uppdragsgivare: Enköpings kommun
År: 2012 – 2014
Kontakt: Jonas Andersson

Paddeborgs vattenpark tar emot dagvatten från ett ca 130 ha stort område i västra delen av Enköpings tätort. Parken är utformad både för att rena dagvatten och för att bli en vacker och artrik parkmiljö. I framtiden är området vid Ullunda, där Paddeborgsparken ligger, tänkt att bli bostadsmark. Fram till dess bidrar parken till att förbättra vattenkvaliteten i Enköpingsån och är tillgång som ett stadsnära besöksmål.

WRS har fungerat som expertstöd för utformning av anläggningen, i samarbete med SEs Landskap.

Läs mer om vattenparkerna på Enköpings kommuns hemsida och om Paddeborgsparken på Va-guiden. Fler bilder på vattenparken finns på SEs landskaps hemsida.

Foto: Enköpings kommun (c)

Kategori: ,