Kungsängens kyrkby

Projekt: Riskbedömning och åtgärdsutredning av strandområdet i Kungsängens kyrkby
Uppdragsgivare: Upplands-Bro kommun
År: 2015-2016
Kontakt: Preetam C. Hernefeldt

Fastigheten Kungsängens-Kyrkby 2:164 ligger i strandområdet vid Svartviken, där ägarna av fastigheten har för avsikt att bygga bostäder. Mellan åren 1904-1966 bedrevs gjuteriverksamhet på fastigheten. WRS fick i uppdrag att göra en riskbedömning av området och därefter ta fram åtgärdsförslag. Riskbedömningen och åtgärdsutredningen gjordes i enlighet med Naturvårdsverkets rapport 5977 och 5978 (2009). Vår bedömning är att området inte behöver klassas som ett miljöriskområde.

Foto: Maja Granath, WRS

Kategori: