Naturvårdsåtgärder Vinbäcken

Projekt: Förstudie åtgärder för naturvård och förbättrade friluftsmöjligheter för Vinbäcken i Kolbäck
Uppdragsgivare: Loxia/Hallstahammars kommun
År: 2019-2020
Kontakt: Dimitry van der Nat

WRS har tagit fram förslag till naturvårdsåtgärder för Vinbäcken i Kolbäck, Hallstahammar. Åtgärderna ska:

  • öka biologisk mångfald
  • förbättra möjligheter för friluftsliv
  • rena dagvatten som belastar Kolbäcksån och ett vattenskyddsområde.

WRS föreslår en kombination av dämning i bäcken och sänkning av svämplanet för att säkerställa att svämplanet översvämmas oftare och längre. Området tillgängliggörs för allmänheten med ett system av promenadstigar från olika platser inom Kolbäcks tätort. Dagvatten från Kolbäck föreslås renas i två dagvattenanläggningar i området innan vattnet leds in i bäcken.

Foto: Dimitry van der Nat, WRS

Kategori: