Vattenvård vid Stall Julmyra Gård

Projekt: Hästhållning och avloppshantering vid Julmyra Gård, Heby kommun
Uppdragsgivare: Stall Julmyra Gård
År: 2008-2009
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Stall Julmyra Gård drev under mitten av 2000-talet en av Sveriges största hästgårdar. Affärsidén var att erbjuda boende på landet för familjer med stort hästintresse. Stallet erbjöd köp av tomter med möjlighet för hästhållning men också inackordering av hästar i ett gemensamt stall. Vid gården planerades också affär, dagis och kontorshotell. För Heby kommun var Julmyra Gård viktigt för det lokala näringslivet. Olösta frågor fanns dock kring tillståndsfrågor och prövning av hästverksamhetens och den nya bebyggelsen miljöpåverkan.

WRS fick därför i uppdrag att utreda risker och miljöpåverkan av verksamheten. WRS tog även fram, i samråd med kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, ett antal viktiga dokument för Julmyra Gård riktade dels till gården men också till köpare av fastigheter. Bland annat framarbetades en miljöpolicy för Julmyra Gård med förslag till avtal mellan fastighetsägare, Julmyra Gård och kommunen. Dessa avtal rörde hästhållning, stallgödselhantering och anläggande av hästhagar liksom val av vatten och avloppsförsörjning. Inom projektet togs också fram ett kontrollprogram för vatten samt ett informationsmaterial till fastighetsägare som använts flitigt vid andra hästgårdar.

År 2020 tilldelades Julmyra Horse Center Lövsta Future Challenge Hållbarhetspris för sitt arbete med att åtgärder för att minska näringsläckage från hästgården till omgivande vattendrag och sjöar!

Illustration: Bild ur informationsmaterial till fastighetsägare (Peter Ridderstolpe, WRS)

Kategori: ,