Nätverk för kretslopp och VA-rådgivning

Projekt: Kunskapsläge och nätverksträffar – små avlopp i kretslopp och VA-rådgivning
Uppdragsgivare: VA-guiden
År: 2016-2017
Kontakt: Ebba af Petersens

Projektets syfte var att sprida erfarenheterna om VA-rådgivning respektive kretslopp av växtnäring från små avlopp och erbjuda mötesplatser för kommuner som arbetar med dessa frågor. Detta gjordes genom att samla in och sammanställa information om vilka projekt och initiativ som finns och planeras i landet inom VA-rådgivning och kretslopp små avlopp, och genomföra två nätverksträffar med intressanta exempel och studiebesök.

Genom projektet har nätverkssidor på webben samt diskussionslistor per e-post etablerats och det finns även en plan från VA-guiden för fortsatta aktiviteter inom nätverken efter projektets slut. Inom kretsloppsnätverket har ytterligare två träffar arrangerats, där VA-guiden samarbetar med Avfall Sveriges slamnätverk.

Projektet finansierades genom HaVs anslag 1:12 Åtgärder för havs – och vattenmiljö.

Foto: Mats Johansson, Ecoloop

Kategori: ,