Nödvattenplan Hultsfred

Projekt: Nödvattenplan för Hultsfreds kommun
Uppdragsgivare: Östra Smålands Kommunalteknikförbund (ÖSK)
År: 2023
Kontakt: Ebba af Petersens

Frågan om nödvatten vid störningar i dricksvattendistributionen har aktualiserats i och med de senaste årens händelser: sjukdomsutbrott kopplade till dricksvattnet, gamla ledningsnät som går sönder, klimatförändringar, vattenbrist i sydöstra Sverige och oroligheter i omvärlden, för att nämna några.

Att börja planera och samverka i ett skarpt läge är oerhört resurskrävande och kostsamt. För att ha en beredskap innan störningar i vattenleveransen sker, har därför Hultsfreds kommun och ÖSK, med hjälp av WRS, tagit fram en nödvattenplan.

Nödvattenplanens syfte är att tydliggöra prioriteringar, distributionsplan för nödvatten, kommunikationsplan, ansvarsfördelning och strategier vid olika scenarier för att effektivt kunna upprätthålla hälsa och viktiga samhällsfunktioner vid en dricksvattenkris.

Foto: Luis Tosta

Kategori: ,