Batymetri i dagvattendammar och diken

Projekt: Utredning av batymetri i åtta dagvattendammar i Tyresö: Droppen, Måndalsdammen, Edinsborgsdammen, Breviksdammen, Ugglevägens damm, Fornuddens damm, Kolardammarna och Fnyskdiket
Uppdragsgivare: Tyresö kommun
År: 2023
Kontakt: Preet Hernefeldt

Tyresö kommun förvaltar flera dagvattendammar med olika utformning och varierande driftbehov. För att dammarnas reningseffekt ska bibehållas är det viktigt att känna till dammarnas utformning, storlek och djup.

Syftet med uppdraget var att undersöka dammarnas batymetri* med hjälp av GPS-mätningar samt att genom GIS- och CAD-program skapa djupkartor. Resultaten från batymetriundersökningen ger en detaljerad beskrivning av dammarnas utformning och djupförhållanden. Denna information är avgörande för att effektivt kunna planera och genomföra sedimentrensningar.

Dammdjupkartorna fungerar som användbara referenser till att optimera reningseffektiviteten i dammarna och säkerställa deras långsiktiga hållbarhet.

* Batymetri beskriver terrängens fysiska form under vatten och är motsvarigheten till topografi på land.

Foto ovan: Tove Gannholm Johansson, WRS
Foto omslag: Victoria Eriksson Russo, WRS

Kategori: