Ny avloppsrening i Ytterjärna

Projekt: Ny avloppsrening i Ytterjärna
Uppdragsgivare: Vidarestiftelsen
År: 2011 – 2014
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Många har fascinerats av den antroposofiska iden att återskapa ett levande vatten med naturens självläkande processer där bl.a. vattentrappor utgör en viktig del. I Ytterjärna byggdes två sådana dammsystem med ambitionen för behandling av helt orenat avloppsvatten. Med tiden har reningsfunktionen blivit allt sämre.

I samband med planer för ny bebyggelse konstaterades att en bättre fungerande lösning måste byggas. Tillsammans med VAP kartlade WRS anläggningarna och olika förslag arbetades fram till ny långsiktig lösning.

Foto: Maja Granath

Kategori: ,