Återmeandring av Edsån

Projekt: Teknisk beskrivning och MKB för Edsån
Uppdragsgivare: Sollentuna kommun/Oxunda vattensamverkan
År: 2010 – 2011
Kontakt: Jonas Andersson

Sollentuna kommun, Upplands Väsby kommun, Oxunda vattensamverkan och Antuna gård driver tillsammans ett vattenvårdsprojekt vid Edsån, där den raka åfåran grävs om till ett mer slingrande vattendrag. I anslutning till ån har också våtmarker anlagts. För gestaltningen av ån svarar Nils Odén, Stadsträdgårdsmästare i Upplands Väsby. WRS har tagit fram den tekniska beskrivningen och miljökonsekvensbeskrivningen för projektet inför ansökan till Mark- och miljödomstolen. Miljödomen från 2012 upphäver också den del av sjösänkningsföretaget från mitten av 1800-talet som fram till idag har reglerat Edsån.

Läs mer på Oxunda vattensamverkans hemsida.

Se en film om projektet här (YouTube).

Foto: Jonas Andersson (Edsån maj 2014)

Kategori: