Nytt avloppsreningsverk i Forsmark

Projekt: Nytt avloppsreningsverk i Forsmark
Uppdragsgivare: Forsmarks Kraftgrupp, Anjobygg och NCC
År: 2009-2014
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Med SKBs beslut att välja Formark som plats för slutförvar av uttjänt kärnbränsle bestämdes att  det gamla avloppsreningsverket skulle ersättas med ett nytt utanför SKBs driftområde.  Då WRS i arbeten för SKB visat på uppenbara fördelar med samordnad  lakvatten- och spillvattenhantering  blev  vi tillfrågade att delta i planeringen av det nya verket.

Anläggningen som togs i drift 2013 är byggd för 19 000 pe. Processen är byggd med SBR-teknik kompletterad med  rening utomhus. WRS har ansvarat för utomhusdelarna som delvis bygger på ny teknik med biologisk filtrering i så kallade pulskärr och levande skärmväggar.

Foto: Yvonne Byström

Kategori: