Nytt avloppsreningsverk i Forsmark

Projekt: Nytt avloppsreningsverk i Forsmark
Uppdragsgivare: Forsmarks Kraftgrupp, Anjobygg och NCC
År: 2009-2014
Kontakt: Peter Ridderstolpe

När Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) beslutade att välja Forsmark som plats för slutförvar av uttjänt kärnbränsle bestämdes även att det gamla avloppsreningsverket skulle ersättas med ett nytt utanför SKB:s driftområde. Då WRS i arbeten för SKB visat på uppenbara fördelar med samordnad lakvatten- och spillvattenhantering blev vi tillfrågade att delta i planeringen av det nya verket.

Anläggningen som togs i drift 2013 är byggd för 1900 pe. Processen är byggd med SBR-teknik kompletterad med rening utomhus. WRS har ansvarat för utomhusdelarna som delvis bygger på ny teknik med biologisk filtrering i så kallade pulskärr och levande skärmväggar.

Efter 7 års drift kan WRS konstatera att våtmarksdelarna fungerar bra och att dammen innehåller många olika våtmarksväxter som lever på de levande skärmväggarna. Pulskärren har undersökts i ett examensarbete (Halvarsson, 2017) där det påvisades att pulskärren bidrar med cirka 3 ton nitrifikation per hektar och år trots låga halterna av inkommande ammonium.

Foto: Linus Halvarsson

Anläggandet av våtmarksdammen med levande skärmväggar. Foto: Yvonne Byström.

 

Kategori: