Svartvattensystem vid Runstens Gård

Projekt: Projektering av gemensam avloppslösning för ny bebyggelse baserad på vakuumteknik och filterbädd
Uppdragsgivare: Runstens Gård
År: 2014
Kontakt: Peter Ridderstolpe

Stall Runsten som ligger i Haninge kommun är känd som en av Sveriges största ryttaranläggningar.  Sedan 2007 pågår arbeten för att utveckla gården med bostäder, skola, dagis och kontorslokaler.  Totalt anger detaljplanen utrymme för 120 villor och lägenheter i området.

WRS har ansvarat för tidiga utredningar och deltagit i planarbeten samt ansvarar för projektering av avloppshanteringen. Avloppslösningen bygger på separat hantering av toalettavfall och BDT-vatten.  Till varje bebyggelsegrupp anordnas behandlingsenheter där klosettvatten uppsamlas med vakuumteknik och där BDT-vatten behandlas i filterbäddar.

Foto: ur Runstens gestaltningsprogram

Kategori: