Uthållig avloppshantering i Botswana

Projekt: Uthållig avloppshantering i Botswana
Uppdragsgivare: Exportrådet
År: 2010-2012
Kontakt: Peter Ridderstolpe

År 2010 upphandlade Exportrådet svensk expertis för att bedöma genomförbarhet av storskaliga satsningar på vattenburet avlopp i ett antal större städer i Botswana. WRS föreslog då att man skulle göra detta genom att utgå från uthållighetskriterier, enligt metoden Öppen VA-planering (se vidare under VA-planering). Exportrådet gav WRS och CIT Urban Water förtroende att göra detta tillsammans med den svenske projektsamordnaren på plats, Sten Stenbeck. Resultatet blev att flera workshops hölls för beslutsfattare på departement och ministernivå där olika lösningar jämfördes utifrån hållbarhetskriterier (som de själva tagit fram).

I den nya organisationen för vatten och avlopp (WUC) som nu bildats i Botswana, finns många av projektdeltagarna med.  Förhoppningsvis arbetar dessa krafter vidare med att göra avloppen i Botswana mer anpassade till den vattenbrist som råder i landet.

Läs slutrapporten för hela projektet här.

Foto: Marika Palmér Rivera

Kategori: ,