Ekologisk sanitet i Sydafrika

Projekt: Decentraliserad sanitet i kommunal regi i Sydafrika
Uppdragsgivare: SEI
År: 2003 – 2007
Kontakt: Peter Ridderstolpe

WRS deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet EcoSanRes. Detta projekt finansierades av SIDA och syftade till att utveckla och demonstrera urinsorterande icke vattenburna avloppssystem i olika delar av världen. I Sydafrika drevs projekt i Kimberley (Hulls Street och Moshoeshoe Ecovillage) och i East London (Scenery Park) i vilka WRS deltog i.

En av de svåraste tekniska utmaningarna i arbetet var att ta fram lösningar för att behandla och bortleda BDT-vatten från husen. WRS bidrog här med ett helt nytt koncept baserat på kompostfiltrering av köksavlopp och förstärkt resorption av allt BDT-vatten. Tekniken (Mulch filter tower and resorption bed) prövades på flera ställen och blev ett av de mest lyckade resultaten från EcoSanRes utvecklingsarbete i Sydafrika.

Läs mer om EcoSanRes

Foto: Peter Ridderstolpe

Kategori: ,