Ekologisk sanitet i Kina

Projekt: Ekologisk sanitet i Kina
Uppdragsgivare: SEI
År: 2003-2006
Kontakt: Peter Ridderstolpe

WRS deltog i forsknings- och utvecklingsprojektet EcoSanRes. Projektet finansierades av SIDA och syftade till att utveckla och demonstrera urinsorterande, icke vattenburna avloppssystem i olika delar av världen.  Ett av de mest ambitiösa projekten var arbetet med att planera och bygga en ekologisk stad i Erdos, Inre Mongoliet.

WRS ansvarade för att i samarbete med kinesiska parter, ta fram lösningar för hantering av BDT-vatten och rådgivning kring urinsortering.  Under de år som projektet drevs genomgick Erdos en snabb industriell och ekonomisk omvandling och den stad som så småningom kom på plats hade få likheter med den svenska visionen om en stad i samklang med natur och vanliga människors plånbok.

Läs mer om EcoSanRes

Foto: Peter Ridderstolpe

Kategori: ,