Lakvatten från bergsmasseupplag vid slutförvar

Projekt: Lakvatten från bergsmasseupplag vid slutförvar
Uppdragsgivare: Svensk kärnbränslehantering AB
År: 2007-2012
Kontakt: Daniel Stråe och Peter Ridderstolpe

Förstudier och förprojektering av naturnära behandling i Oskarshamn respektive Forsmark.

Bild: Daniel Stråe

Kategori: