Viby våtmark

Projekt: Viby Gård
Uppdragsgivare: Sollentuna kommun
År: 2002
Kontakt: Jonas Andersson

Dagvattenanläggingen anlades 2002 i nära anslutning till bebyggelsen i bostadsområdet.

Foto: Jonas Andersson

Kategori: ,