Skötselprogram dagvattendamm industri

Projekt: Skötselprogram dagvattendamm industri
Uppdragsgivare: Ej namngivet
År: 2016
Kontakt: Maja Granath

WRS AB har tagit fram ett skötselprogram till en dammanläggning i Södertälje. Dammens volym uppgår till cirka 900 m3 och har till syfte att rena och fördröja dagvattenavrinningen från industrin. Skötselprogrammet består av en systembeskrivning av dagvattenanläggningen samt instruktioner för skötsel och drift samt checklista och loggbok. Uppdraget innefattade även framtagande av förslag till våtmarksväxter samt placering av dessa i dammen. Växterna fyller flera viktiga funktioner i reningsprocesserna i dammen.

Det ska i framtiden vara möjligt att bygga på detta skötselprogram för införandet av ytterligare dagvattenanläggningar i systemet.

Kategori: