Skötselprogram dagvattendamm Svedala

Projekt: Skötselprogram dagvattendamm Svedala kommun
Uppdragsgivare: Svedala kommun
År: 2016
Kontakt: Jonas Andersson

Svedala kommun planerar att anlägga en ny dagvattendamm för framförallt fördröjning men även rening av dagvatten i den södra delen av Svedala i närheten av korsningen Ågatan – Länsmansvägen. WRS AB har på uppdrag av Svedala kommun tagit fram ett skötselprogram bestående av en systembeskrivning av dagvattenanläggningen samt instruktioner för skötsel och drift samt checklista och loggbok. Uppdraget innefattade även framtagande av Funktions PM för dammen och förslag till våtmarksväxter samt placering av dessa i dammen.

Inom uppdraget utfördes även en omprojektering för ny design och funktion av dammen av Structor Uppsala AB samt växtetablering och skötsel av växter av SE Landskap.

Bild: Sofia Eskilsdotter, SE Landskap

Kategori: