Våtmarksdiagnos och skötselplaner

Projekt: Uppföljning och bedömning av underhållsbehov i öppna vattenreningsanläggningar
Uppdragsgivare: Enköpings kommun, Nynäshamns kommun, Nacka kommun, mfl.
År: 2010 – pågående
Kontakt: Dimitry van der Nat

WRS har gjort ett antal uppföljningar av befintliga öppna vattenreningsanläggningar ex. dagvattenanläggningar, för att bedöma om de fungerar som tänkt och om de är i behov av underhållsåtgärder för att fungera bättre. Skötsel och underhåll är avgörande för att skapa långsiktigt fungerande anläggningar. I undersökningarna ingår ofta sedimentundersökning för att fastställa hur mycket sediment som ackumulerats och vilka föroreningar det innehåller.

Vi har gjort så kallade ”Våtmarksdiagnoser” och andra skötselrelaterade uppdrag i bland andra Enköping, Nacka, Nynäshamn och Sigtuna kommuner. Dessa har resulterat i skötselåtgärder, uppdaterade driftsrutiner och bättre fungerande reningsanläggningar.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: , ,