Snålspolande toaletter

Projekt: Installation av extremt snålspolande toaletter
Uppdragsgivare: RISE
År: 2017-2018
Kontakt: Ebba af Petersens

Separat uppsamling av toalettvatten i sluten tank ger ett mycket gott hälso- och miljöskydd jämfört med andra tekniklösningar. Möjligheten att återföra näringen från avlopp till åkermark är också stor.

Det finns flera kommuner som undersöker möjligheten att inom ett kommunalt verksamhetsområde kunna lösa VA-försörjningen med separat uppsamling av klosettvatten och enklare gemensamma BDT-anläggningar. För att möjliggöra detta behövs mer kunskap kring vakuum- och liknande toaletter. Syftet med detta uppdrag var att:

  • Bidra till bättre funktion hos vakuumtoaletter och andra typer av extremt snålspolande toaletter, genom tydliga installationsinstruktioner och användarinstruktioner.
  • Skapa en första plattform för dialog mellan berörda aktörer som säljer och installerar extremt snålspolande toaletter.

Projektet mynnade bland annat ut i en sammanställning från befintliga installationer i större sammanhang (till exempel i offentliga miljöer eller i kommunal regi, eller i enfamiljshus där flera hushåll är kopplade på samma system), förslag på installationsrutiner samt användar- och skötselinstruktioner.

Detta uppdrag ingick som leverans av en delaktivitet i ett större Vinnovafinansierat projekt, MACRO (MAt i Cirkulära RObusta system), som syftar till att stimulera innovation hos både kommuner och entreprenörer samt innovation kring produkter och tjänster kopplat till sorterande system för samhällets organiska restprodukter.

Illustration: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: