Vattenhushållning på djurgårdar

Projekt: Vattenhushållning inom jordbruket – kunskapsöversikt och goda exempel inom djurhållning
Uppdragsgivare: Fyrisåns vattenförbund
År: 2021-2022
Kontakt: Ebba af Petersens

Syftet med projektet har varit att belysa vattenanvändningen inom lantbruket, bidra med kunskap för gårdar att säkra sin vattentillgång och att underlätta erfarenhetsutbyte mellan aktörer. Projektet inriktades på djurgårdar.

Goda exempel har lyfts fram i en praktisk handbok med metoder för att spara och använda vatten på ett resurseffektivt sätt. Vattenhushållning på djurgårdar diskuterades på projektets slutseminarium, genom exempel från handboken och med inbjudna talare. Både handboken och dokumentation från seminariet (pdf och film) finns på sidan för projektets slutseminarium.

Projektet har genomförts i samarbete med Fyrisåns Vattenförbund, Hushållningssällskapet (Gotland och Uppsala), samt Uppsala, Vallentuna, Enköping och Knivsta kommuner. Projektet har medfinansierats genom statsstöd till åtgärder som förbättrar vattenhushållning och tillgången till dricksvatten förmedlade av Länsstyrelsen i Uppsala län.

Foto: Ebba af Petersens, WRS

Kategori: