Kompletterande skyddsåtgärder för Finsta ARV

Projekt: Finsta reningsverk – förslag till kompletterande skyddsåtgärder
Uppdragsgivare: Norrtälje Vatten och Avfall AB
År: 2022
Kontakt: Jonathan Arnlund

Finsta avloppsreningsverk ligger strax utanför Norrtälje. För verket har WRS tillsammans med VAP utrett olika alternativ för kompletterande rening utomhus av avloppsvattnet samt ett alternativ med överföringsledning till Rimbo avloppsreningsverk. En kravspecifikation togs fram i samråd med beställaren med hjälp av metoden Öppen VA-planering, där miljönyttan vägdes mot praktiska och ekonomiska aspekter.

Tre åtgärder för kompletterande rening utomhus föreslogs: (1) översilning och dammar, (2) bevattning av lövskog och (3) biofilterdike. Tillsammans med alternativet att lägga ned reningsverket och bygga en överföringsledning till Rimbo reningsverk, jämfördes de olika alternativen enligt kravspecifikationen.

Resultatet av utredningen visade att det mest ekonomiska alternativet var biofilterdiket och därefter lövskogsbevattning. Dyrast var överföringsledningen både sett till investering och drift. En fördel med ledningsalternativet var dock att behovet av personal och egenkontroll minskar. De lokala alternativen för kompletterande rening var dock mer fördelaktiga än ledningsalternativet utifrån den sammanlagda kravspecifikationen.

Det kunde även konstateras att myndigheters i vissa fall otydliga krav i förelägganden skapar stora problem för verksamhetsutövare. Även kommunikationen mellan myndighet, verksamhetsutövare och utredande konsult kan förbättras genom att samsyn skapas med exempelvis metoden ”Öppen VA-planering”.

Illustration: Peter Ridderstolpe, WRS

Kategori: