Bergshamra dagvattendamm vinner stadsmiljöpris

Bergshamra dagvattendamm vinner stadsmiljöpris
9
dec

Igår delades Solna stads Stadsmiljöpris ut till den nya dagvattendammen i Bergshamra. Väldigt kul tycker vi på WRS då vi har varit en pusselbit i att förverkliga anläggandet av dammen – från åtgärdsprogram till dimensionering och projektering.

Redan 2016 pekades platsen för dagvattendammen ut som en lämplig åtgärdsplats i det underlag till lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Brunnsviken som WRS tog fram tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB.

Som underkonsult till Ekologigruppen genomförde WRS sedan en förstudie, dimensionering och detaljprojektering av dagvattendammen i Bergshamra. Dammen renar dagvatten från ett 48 hektar stort område med flerfamiljshus, handelsområden och motorväg.

Stadsmiljöpriset i Solna stad prisar varje år en byggnad, anläggning eller åtgärds “konstnärliga kvalitet eller estetiska effekt”. Juryns motivering till 2021 års pris lyder:

”Gestaltningen samspelar med strukturerna i det kulturhistoriska landskapet i Nationalstadsparken och Pipers park. Den meandrande formen landar mjukt i gräsmarken och bidrar till optimal rening av dagvattnet innan det når Brunnsviken. Samtidigt har Bergshamraborna fått ett nytt promenadstråk med ett attraktivt blickfång. En slingrande stenmjölsstig låter besökaren strosa runt dammen och komma vattnet nära.”

Foto: Jenny Hansen, Ekologigruppen

Nedan följer fler foton av Jenny Hansen, Ekologigruppen, på Bergshamra dagvattendamm