Åtgärder genomförda runt Måsnaren, Södertälje

Åtgärder genomförda runt Måsnaren, Södertälje
4
apr

Våtmarker och dagvattendammar runt sjön Måsnaren i Södertälje

2016 tog WRS på uppdrag av Södertälje kommun fram ett förslag till åtgärdsplan för sjön Måsnaren tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB och Karlssons Ekosystemtjänster AB. Förutom åtgärder mot sjöns internbelastande sediment föreslogs ett antal våtmarker och dammar för rening av tillrinnande flöden, främst dagvatten.

Dessa anläggningar projekterades under 2018–2020 och har nu byggts och tagits i drift. I början av december förra året hölls slutkonferensen för det LOVA-finansierade projektet för Måsnaren. På konferensen visade kommunen en fin film om våtmarksanläggningarna och projektet. Nu finns filmen att se i länken nedan!

WRS har även varit gjort en förstudie och tagit fram utformningsförslag och översiktlig projektering för en våtmark och en fosfordamm i Nykvarns kommun med syfte att bland annat minska näringsämnestransport till Måsnaren.

Foto: WRS