Dagvattendamm i Bouleparken, Nacka

Projekt: Projektering av dagvattenanläggning Nya Gatan – systemhandling
Uppdragsgivare: Nacka kommun
År: 2017
Kontakt: Daniel Stråe

WRS har på uppdrag av Nacka kommun tagit fram en systemhandling för en ny dagvattenanläggning i Bouleparken söder om detaljplaneområdet Nya gatan. Anläggningens huvudsyfte är kompletterande rening av dagvatten från detaljplaneområdet, men har utformats för att också ge positiva vistelse- och upplevelsevärden, samtidigt som barnsäkerhetsaspekter tillgodoses.

Dagvattendammen föreslås få två delar, dels en inledande torrdamm och dels en avslutande permanent damm. Detta för att utnyttja tillgänglig yta för maximal föroreningsavskiljning samtidigt som ytorna kan gestaltas för att smälta in och förhöja områdets värden. Torrdammen utgör systemets fördröjningsvolym och kan förhoppningsvis bidra med viss tillkommande rening av lösta föroreningar. Projektet har utförts i samarbete med Ekologigruppen.

Foto: Daniel Stråe, WRS

Kategori: