Skötselplan Oxelösunds våtmark

Projekt: Skötselplan för Brannäs, Oxelösunds våtmark
Uppdragsgivare: Oxelö Energi AB
År: 2017-2018
Kontakt: Tova Forkman Fahlgren

WRS har fått i uppdrag av Oxelö Energi AB att ta fram en skötselplan för Brannäs, Oxelösunds spillvattenvåtmark. WRS var även delaktiga i anläggandet av Oxelösunds våtmark som anlades på tidigt 90-tal som en av de allra första anläggningarna i sitt slag och har sedan dess fungerat bra och haft en mer eller mindre intensiv skötsel under de gångna åren.

Oxelö Energi AB såg ett behov av att sammanställa den kunskap som fanns kring våtmarken för att säkerställa en fortsatt god funktion i våtmarken. Detta då drift och skötsel av våtmarken är nödvändig för en långsiktigt god funktion och för att anläggningen skall uppfattas positiv för närboende. Ett dokument som beskriver skötsel och drift är även en del i kvalitetssäkringsarbetet.

Läs mer här om WRS projektering av våtmarken

Foto: Yvonne Byström, WRS

Kategori: ,