Hästgårdsrådgivning

Projekt: Minskad övergödning från hästgårdar
Uppdragsgivare: Oxundaåns vattensamverkan och Åkerströmmens vattenvårdssamverkan
År: 2023
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Hästen spelar en viktig roll både som fritidsintresse och som näringsverksamhet. Men felaktig hantering av gödsel och placering av hästhagar kan innebära att vattenmiljön påverkas negativt, när fosfor och andra näringsämnen läcker från spillningen och bidrar till övergödning.

Det finns mycket hästar inom Oxundaåns och Åkerströmmens avrinningsområden, som ligger i norra Stockholms län. WRS utför kostnadsfri hästgårdsrådgivning inom dessa områden. Vi erbjuder rådgivning och hjälp med åtgärder på hästgården som är bra för hästen, dig och miljön. Mer info finns på hemsidan:

Hästgårdsrådgivning

Vid rådgivningen uppmärksammar vi gödselhantering, gödselförmedling, rasthagar, dränering, skyddszoner med mera.

Vi arrangerar också studiebesök och seminarier som rör dessa frågor.

Foto: Fotonio, 2020

Kategori: