Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

Projekt: Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar
Uppdragsgivare: Enköpings kommun, Lidingö stad och Västerås stad
År: 2015-2016
Kontakt: Barbro Beck-Friis

Stora pengar har investerats i att anlägga öppna system för vattenrening så som dagvattendammar och våtmarker. Rätt utformade, anlagda och skötta är de effektiva för att minska utsläppen av näringsämnen och föroreningar till sjöar, vattendrag och hav. Dessutom ger de värdefulla ekosystemtjänster.

För rätt skötsel av anläggningarna krävs kunskaper i biologiska processer som styr vattenreningen. Det behövs också en samverkan mellan de som planerar skötsel och utformning och de som utför densamma. I projektet har utbildningsträffar och besök på reningsanläggningar genomförts. Det har bidragit till att öka kunskapsnivån och samverkan mellan personer som arbetar inom området. Kunskapen finns samlad på Våtmarksguiden, en mötesplats för kunskapsutbyte och nätverkan.

Initiativet att inspirera och engagera personer som driver och sköter reningsanläggningarna är ett samarbete mellan Enköping, Västerås, Lidingö, WRS och ytterligare 16 kommuner och organisationer i Uppsala, Stockholms och Västmanlands län.

Foto: Barbro Beck-Friis, WRS

Kategori: , ,