Våtmarksdiagnos Vagnhärads våtmark

Projekt: Sedimentundersökning i Vagnhärads våtmark
Uppdragsgivare: TROTAB
År: 2018
Kontakt: Robert Jönsson

WRS har genomfört en sedimentundersökning i Vagnhärads våtmark. Undersökningen syftar till att bedöma om en ny rensningsåtgärd behövs i våtmarken. Sedimentproppar har tagits på olika punkter i våtmarkens fyra dammar. En genomsnittlig sedimentmäktighet på mellan 18 och 30 cm har mätts upp. Sedimentundersökningen visar att tre av fyra dammar i våtmarken innehåller rikligt med slam från reningsverket och att sedimentet uppvisar tydliga tecken på syrebrist. Analysresultaten visar att en stor andel av fosforn är bunden till järn eller till organiskt material, båda potentiellt rörliga fraktioner, varför finns en uppenbar risk för fosforsläpp. WRS rekommenderar att rensa åtminstone de tre första dammarna.

Foto: Robert Jönsson, WRS

Kategori: