Vattenpark i Johannisberg

Projekt: Utredning om en vattenpark i Johannisbergsområdet, Västerås
Uppdragsgivare: Västerås stad
År: 2014-2015
Kontakt: Jonas Andersson

För att minska utsläppen i Mälaren planeras en stor vattenpark i Västerås. Parken vid Johannisberg ska rena vattnet i “Västerås smutsigaste bäck”, Kapellbäcken.

WRS fick 2014 uppdraget att utreda förutsättningarna för att anlägga en vattenpark i Johannisbergsområdet. Våtmarken ska fungera som en reningsanläggning för dagvatten från den förorenade Kapellbäcken och även utgöra en attraktiv rekreationsplats med höga naturvärden. Baserat på WRS förstudie arbetar Västerås stad och Mälarenergi vidare med att förvekliga anläggningen, med delfinansiering från EU-projektet LIFE IP.

Läs och hör om projektet på Sveriges Radio.

Foto: Kapellbäcken i Västerås. Fotograf: Jonas Andersson, WRS.

Kategori: ,