Skötselplan våtmark för lakvattenrening

Projekt: Skötselplan för lakvattendamm, översilningsyta, våtmark och dagvattendamm vid Malungs avfallsanläggning
Uppdragsgivare: Vamas
År: 2022-2023
Kontakt: Daniel Stråe

WRS har sedan tidigare tagit fram både en förstudie, förprojektering och ett provisoriskt kontrollprogram för lakvattenrening vid Malungs deponi med översilning och våtmark. Under 2023 tog WRS även fram en skötselplan för hela reningsanläggningen som förutom översilningsytan och två våtmarksdelar består av en lakvattendamm och en mindre dagvattendamm.

Skötselplanen beskriver anläggningens komponenter och med vilka intervall dessa bör kontrolleras. WRS tog även fram en praktiskt checklista att använda vid rondering av lakvattenanläggningen.

Illustration: Astrid Berglund, WRS

Kategori: ,