God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år!
22
dec

WRS önskar alla en god jul och ett gott nytt år! I år går våra julgåvor till Röda korset, Läkare i världen och Toaletter utan gränser.

Ett axplock utav det som har hänt under året:

  • Vi har i en förstudie föreslagit naturnära rening av lakvatten från en avfallsanläggning genom översilning i gröna ytor och behandling i en våtmark, på uppdrag av Eda kommun. Läs mer
  • Vi har undersökt fosforläckage från hästgårdar och i vilken utsträckning dessa påverkar näringsbelastningen till en närliggande sjö. Läs mer
  • Vi har fördjupat oss i markens förmåga att binda fosfor och smittämnen efter utsläpp från små avlopp och tagit fram ett verktyg för att bedöma reningseffekten efter utsläpp från markbaserade reningsanläggningar. Vår förhoppning är att rapporten som framställdes i detta projekt kan bidra till miljösäkra och mer kostnadseffektiva avloppsanläggningar. Läs mer
  • I avsaknad av tydliga nationella riktlinjer har vi tagit fram verktyg, beräkningsmetoder, underlagsmaterial och riktlinjer för dagvattenhantering i Stockholms stad. Allt detta samlas på hemsidan Hållbar dagvattenhantering i StockholmLäs mer

Vi har även fått förstärkning av två nya medarbetare på kontoret, Linus Halvarsson och Ylva Stenström. Dessutom väntar två spännande presentationer i början av 2018 av Kajsa Forsberg och Victoria Eriksson Russo som har skrivit sina examensarbeten hos oss.

Läs gärna hela vårt julbrev här