Kategori Aktuellt

6
mar

Stafettvasan avklarad!

I fredags morse gav sig Jonas i väg från Sälen för att påbörja den 9 mil långa färden i Stafettvasan mellan Sälen och Mora. Knappt 6 timmar senare spurtade Daniel i mål för WRS lag som bestod av: Sträcka 1 – Jonas Andersson – VD, utredning och projektering: dag- och spillvatten, dammar och våtmarker Sträcka …

2
mar

Save the date – Torsdag 20 april

Spara datumet torsdagen 20 april i era kalendrar! Då kommer WRS att bjuda in till ett frukostseminarium för arkitekter, byggherrar och landskapsarkitekter. Seminariet kommer att ta upp frågor kring dagvattenhantering i stadsmiljö när det kommer till kravställningar, frågor kring recipienter och miljökvalitetsnormer, gestaltningsmöjligheter och vad som är realistiskt. Mer information och inbjudan kommer inom kort. …

28
feb

Träffa WRS på VAK i Norrköping!

Den 16-18 mars är det dags för konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, i år i Norrköping. Årets program har temat ”Hållbar VA-teknik för stad och land” och innehåller många intressanta programpunkter. Vi på WRS kommer att finnas på plats med projektbord, där vi finns i alla pauser och under utställningstiden. Besök oss gärna där! Sista anmälningsdag …

21
feb

WRS stöttar Uppsala Rubgy

WRS stöttar Uppsala Rugby FC:s damlag. Tack vare WRS har laget nu köpt in nya västar till träningarna så att spelarna på träningarna ska kunna se ordentligt vilka som ska tacklas! Läs mer om våra engagemang här! Läs här om Uppsala Rugby FC:s damlag.

14
feb

WRS kan bli Årets hållbara företag!

Företagarna Uppsala har tagit ut WRS som en av tre finalister till Årets hållbara företag! De andra två är Folkesson Råd och Revision och Salgado Kommunikation. Jonas Andersson kommer att representera WRS vid Företagargalan den 11 maj på Uppsala Slott där vinnaren kommer att presenteras. Vi håller tummarna!  

30
jan

Ännu en dagvattenutredning klar!

WRS har många dagvattenuppdrag för närvarande vilket är glädjande. I flera av våra dagvattenutredningar märks det skifte till en mer öppen och grön dagvattenhantering som i många fall är behövlig för en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. En av utredningarna behandlar omexploateringen av kvarter Hindsgavl i Ekeby i västra Uppsala. I nuläget ligger där en Coop Nära …

23
jan

Exjobbare undersöker kväverening i Forsmarks våtmark

Under vårterminen kommer Linus Halvarsson från Uppsala universitet att skriva sitt examensarbete för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik med handledning från WRS. Linus kommer att undersöka och utvärdera Forsmarks SBR-reningsverk och efterföljande våtmark med avseende på kvävereduktion. Det är önskvärt att veta om våtmarken i sig bidrar med en såpass effektiv rening att reningsverket inte …

20
dec

God jul och gott nytt år!

Under året har vi både påbörjat och avslutat massor med intressanta och utmanande projekt. I julbrevet nedan kan du läsa om fyra av dem. På projektsidan finner du även ett urval av de projekt vi har tagit oss an. Vi har även vuxit med tre nya arbetare som förstärker vår kompetens inom spillvatten, naturvatten, lakvatten …

16
dec

Avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker

I oktober månad blev Robert Jönsson klar med sitt examensarbete hos oss på WRS under handledning av Daniel Stråe. Robert har undersökt avskiljningen av mikroplaster i dagvattendammar och anlagda våtmarker. I rapporten dras slutsatsen att …dagvattendammar och anlagda våtmarker [bör] generellt kunna förväntas fungera som effektiva barriärer mot spridning av mikroplast. Avskiljningsgraden har legat på 80 % …

13
dec

Ny hemsida för goda exempel på dagvattenlösningar

Det finns tillgänglig teknik för hållbar dagvattenhantering, både gammal och beprövad men också ny och innovativ. Dessa tekniker behöver lyftas fram för att inspirera till ett långsiktigt hållbart byggande. Genom hemsidan Goda exempel på dagvattenhantering från Stockholms län kan kunskapen om dessa spridas och ge inspiration till beslutsfattare, tjänstemän, projektörer och byggherrar. Hemsidan beskriver tekniker …

28
nov

VA-system i omvandlingsområden – vad kostar de?

I omvandlingsområden finns ofta tre typer av huvudlösningar när det ställs krav på bättre avloppssystem: enskilda lösningar på varje fastighet, en samfälld lösning eller en lösning i kommunal regi. I sitt examensarbete inom civilingenjörslinjen i miljö- och vattenteknik utvärderade Olov Näslund kostnader för VA-system i omvandlingsområden med handledning från Ebba af Petersens på WRS. I examensarbetet studerades …

17
nov

Peter intervjuad i Land

I senast numret av Land (nr. 46, 11 november 2016) intervjuades vår egen Peter Ridderstolpe och syns på ett dubbeluppslag med titeln ”Ifrågasatt fosforjakt i enskilda avlopp – mycket fosfor når aldrig havet”. Artikeln handlar om de nya allmänna råden för enskilda avlopp som Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) håller på att ta fram. Peter tar i diskussionen …

14
nov

WRS på studiebesök i Malmö och Köpenhamn

I slutet av oktober åkte WRS på studieresa. Under två intensiva dagar hanns det med att studera flera exempel på dagvattenhantering och kretslopp i både Malmö och Köpenhamn. I Malmö började vi med att besöka Scandinavian Green Roof Institute där vi vandrade runt bland olika typer av gröna tak: allt från tunna Sedum-tak till mäktigare …

9
nov

Lyckad Åtoppenfest!

I går gick den årliga Åtoppenfesten av stapeln, i år arrangerad av WRS tillsammans med Ekologigruppen som vi delar lokaler med. Under kvällen bjöds det på mingel, dryck, tilltugg och två intressata föreläsningar. Robert Jönsson här på WRS pratade om förekomsten och avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker medan Tim Schnoor från Ekologigruppen hade …

17
okt

Besök av SLU studenter

I tisdags hade WRS nöjet att ta emot 26 studenter från SLU som påbörjat sina studier på Biologi och miljövetenskap-programmet. Flera på WRS har SLU-bakgrund och vi berättade om hur det är att arbeta med vattenfrågor och att arbeta som miljökonsult. Det var riktigt kul att träffa studenter med stort miljöengagemang!

Sida 10 av 15