Kategori Aktuellt

15
sep

Dagvattenutredning för Wättingeområdet

WRS har gjort dagvattenutredningen för planprogrammet för Wättingeområdet i Tyresö kommun. Uppdraget utfördes i samarbete med Ekologigruppen som har tagit fram strategier för att utveckla ekologiska och sociala värden i området. Planprogrammet är nu ute på samråd för att få in synpunkter på förslaget. I dagvattenutredningen har den nuvarande avrinningen utretts och förslag på hur …

25
aug

Fin dikt om Karö våtmark

Under ett besök vid Karö våtmark hittade Peter en fin dikt i observationsboken vid fågeltornet. Det känns givetvis bra att reningsanläggningen uppskattas bland invånarna i Östhammars kommun så därför återger vi dikten nedan: Östhammars kommun satsat medel för att bevara våra fjärdar, och med det för sjöfåglar skapat den bästa utav världar. Att rena våra …

18
aug

Inbjudan till seminarium ”Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden”

Olov Näslund, student inom Miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet, presenterar sitt examensarbete om Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden, torsdagen den 25 augusti. Syftet med examensarbetet var att utvärdera kostnaderna för olika VA-lösningar i omvandlingsområden. Vilka kostnader är svårast att uppskatta och hur stora är dessa osäkerheter? Hur stora blev totalkostnaderna för projektet och hur …

29
jun

Hur kan dagvattendammarna i Hjulsta och Kräppla förbättras?

WRS har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på förbättringar av framförallt reningen i Hjulsta Vattenpark och Kräppladammarna av Stockholms miljöförvaltning. Hjulsta Vattenpark är en utvidgning av Bällstaån i nordvästra Stockholm och anlades 1998. Kräppladammarna anlades 2007 vid mynningen av en dagvattenkulvert. Vattnet rinner sedan vidare till Fagersjöviken som är en del av …

31
maj

Maja på uppdrag i Libanon

I början av juni reser vår medarbetare Maja till Libanon för att arbeta i läger som tar emot flyktingar från bland annat Syrien. Hon ska leda ett pilotprojekt om hantering av svartvatten vid akuta situationer. I projektet ska två olika bakteriekulturer testas för hygienisering av toalettvatten. Uppdragsgivare är Svenska Röda Korset. Maja kommer att vara …

11
maj

WRS jobbar vidare i våtmark Alhagen!

Nu finns en ny broschyr om Våtmark Alhagen i Nynäshamn, denna gång på engelska för alla internationella besökare som kommer till våtmarken. WRS har också precis påbörjat ett projekt tillsammans med kommunen, där vi undersöker hur man kan driftoptimera processerna i reningsverk och våtmark, och på så sätt spara energi och utnyttja våtmarken bättre. Hur mycket …

4
maj

Kan dagvattendammar och våtmarker avskilja mikroplaster?

Robert Jönsson gör nu sitt examensarbete hos oss på WRS. Han läser civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet. I sitt projekt kommer han att undersöka om anlagda våtmarker och dagvattendammar kan avskilja mikroplaster (plast <5 mm) från dagvatten. Fyra anläggningar ingår i studien som förväntas vara färdigt i september. Vill ni kontakta Robert gör …

18
apr

Hannes Öckerman ny på WRS!

I mitten av februari började Hannes Öckerman att jobba här på WRS. Han kommer in som nyexaminerad civilingenjör inom miljö- och vattenteknik från Uppsala universitet, med ett färskt examensarbete om provtagning och dagvattenmodellering i bagaget. Intresset för miljö- och vattenfrågor blev starkt efter en folkhögskolepraktik i Ecuador där han bodde i ett område som har …

14
apr

Till minne av Henrik

Vår tidigare medarbetare Henrik Ragnarsson Stabo har gått bort. Henrik arbetade som miljökonsult hos oss 2013-2014 och vi minns honom som en mycket trevlig, kunnig och engagerad kollega. Henrik var specialiserad på frågor kring fiskförvaltning och fiskevård, men var också en källa till generell kunskap inom limnologi med en stor lust att sprida sitt vetande. De …

15
mar

Lyckad VAK-konferens i Karlstad!

Konferensen hade fler besökare än någonsin och stämningen var god, bland annat delades årets Avlopps- och Kretsloppspris ut till Uddevalla kommun. De fick priset för deras arbete med projektet ”Näringsrik”. De har både visionärt och metodiskt byggt ett enkelt, ekonomiskt, och väl fungerande kretslopp för näringsämnen i avlopp från hushåll. Läs mer om konferensen här.

3
mar

Kostnader för VA i omvandlingsområden

Olov Näslund skriver sitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Miljö- och vattenteknik hos WRS. Examensarbetet syftar till att utvärdera kostnader för VA-lösningar i omvandlingsområden, t.ex. kommunal överföringsledning, kommunal lokal lösning, gemensamhetsanläggning eller enskilda anläggningar. När man jämför olika tekniska lösningar för ett område så är ekonomin en viktig faktor för val av lösning. Men vad blev kostnaderna i …

1
mar

Besök oss i vår monter på VAK i Karlstad 10-11 mars!

Fler deltagare än någonsin är anmälda till den årliga konferensen och den närmar sig med stormsteg. Vi ser fram emot intressanta föredrag och spännande diskussioner om hur vi ska anpassa VA-Sverige till klimatförändringarna. Läs mer om konferensen här.

15
feb

WRS föreläser på Rent Dagvatten-kurs

Två av våra medarbetare, Jonas och Sofia föreläste på kursen som Rent Dagvatten höll i Uppsala den 9 februari ”Rätt dimensionering och utformning av långsiktigt hållbara dagvattenanläggningar”. Jonas pratade om reningsprocesser och utformning av olika typer av dagvattenanläggningar och Sofia hoppade in istället för Kent Fridell och pratade om nedsänkta växtbäddar/biofilter.

8
feb

WRS träffar miljö- och vatteningenjörsstudenter

Torsdagen 4 februari deltog WRS på arbetsmarknadsmässan W-dagen på geocentrum. Mässan riktar sig mot civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik vid Uppsala Universitet. Under hela dagen var det högt tryck i WRS monter med nyfikna och pålästa studenter. Jonas Andersson höll även föredrag för studenterna: ”Är god vattenstatus möjligt att nå i Stockholm? Erfarenheter från arbetet …

2
feb

Internationella våtmarksdagen

Idag är det den internationella våtmarksdagen som instiftats av Ramsarkonventionen. Den internationella konventionen undertecknades 1971 i Ramsar i Iran och var den första moderna konventionen inom naturvård, i januari 2015 var totalt 168 länder anslutna. Det är en global naturvårdskonvention om att bevara våtmarker och vattenmiljöer och nyttja dem på ett hållbart sätt. Sedan början av 1900-talet …

Sida 17 av 21